Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 23, 2014

Den här gången gästas Tyngre Radio av Karl Dyall som verkar vara helt ostoppbar – oavsett om det handlar om skådespeleri eller crossfit!

  • 00:13:29 – Gästen in
  • 00:57:15 – Gästen ut