Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 20, 2022

Vi hookar upp med Fredrik för att få hans initierade åsikt om hur fitnesstävlandet mår i nuläget. Hur har allt utvecklats? Hur ser potentialen ut och vilka är farorna?

  • 0:13:53 - Fredrik in
  • 1:18:58 - Fredrik ut