Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 15, 2022

Ännu ett späckat frågebaluns där alltifrån parmesan, mormor och Gudiols mest chockerande uttalande avhandlas.