Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 29, 2021

Prepping är det nya svarta och Kalle ger oss sin syn på saken. Initierat snack om att odla sin egen lök, skjuta sitt eget kött och att ha 20 kg socker i ladugården.

  • 0:25:15 - Kalle in
  • 1:23:15 - Kalle ut