Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 18, 2020

En av våra bästa crossfit-atleter, här intervjuad på en trottoar i Spanien, berättar om livet, träningen och planerna. Dessutom leds hon här in på en helt ny bana: longdriving!

  • 0:13:14 - Hanna in
  • 1:00:06 - Hanna ut