Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 20, 2020

Inspirerande snack där vi tas med på resan om hur allt började och hur deras mission om hur tunga lyft kan göra underverk för alla.

  • 0:03:05 - Clara & Johanna in
  • 1:06:54 - Clara & Johanna ut