Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 27, 2020

Vi kallar in vår egen favoritskåning för att besvara inkomna frågor om alltifrån ”16 Weeks of Hell” till fika, favoritmat, hur mycket sämre återhämtning vi får när vi blir äldre, 3D-träning och en hel del annat.

  • 0:16:29 - Jacob in
  • 1:26:27 - Jacob ut