Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 15, 2020

0% smittorisk när herrarna spekulerar kring hur Corona-viruset påverkar oss träningsmänniskor i synnerhet.