Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 17, 2018

Sveriges mest välmeriterade fitnessatlet lägger ut riktningen för tävlande, för offseason, för coacher och för värdet av en balanserad livsstil.

  • 0:14:42 - Carina in
  • 1:10:40 - Carina ut