Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 21, 2018

CrossFit Open står för dörren och vem är bättre lämpad att ta första klivet in än Camilla Salomonsson Hellman? Hör henne berätta om sin fantastiska säsong under 2017 och om hur årets Regionals bara är ett delmål.

  • 0:17:30 - Camilla in
  • 1:17:43 - Camilla ut