Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 22, 2017

Armbågsoperationer, tillökning i familjen och hur man bör hantera synpunkter på hur man väljer att leva sitt liv är bara några av frågorna herrarna berör denna gång.