Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 15, 2017

Vi tar tempen på den oefterhärmlige ”Jycken", som berättar allt om den svåra nackskadan och den långa vägen tillbaka.

  • 00:10:35 – Gäst in
  • 00:51:30 – Gäst ut