Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 9, 2022

Inspirerande snack med en av våra favoriter. Bland annat om dietstrategier och hans senaste forskningsprojekt kring det.

  • 0:26:01 - Nicklas in
  • 1:40:04 - Nicklas ut