Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 16, 2015

Favoriten Ola Wallengren gästar Tyngre Radio, och bidrar som vanligt med briljanta nyttigheter. Om träning och alkohol, om kreatinladdning, om överdosering av protein, till exempel. Dessutom avslöjar Ola nya rön om träning som kan ge riktigt revolutionerande ökningar!

  • 00:07:35 – Gästen in
  • 01:15:18 – Gästen ut