Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 11, 2021

Firma Alex & Andreas avhandlar ett gäng inkomna frågor med samma stringenta snits (not) som vanligt.