Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 23, 2020

Alex och Andreas möts som hastigast för att i någon mån manifestera julens betydelse och för att ta nya konceptuella tag mot nyåret. Herrarna önskar såklart God Jul!