Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 3, 2020

Det är på dagen 10 år sedan herrar A & A gjorde sin första podcast, då under etiketten BODY Radio. Precis som i premiäravsnittet pratar vi med Johannes Årsjö om de 10 år som gått, med många minnen och många skratt!

  • 0:10:42 - Johannes in
  • 1:27:12 - Johannes ut