Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 9, 2019

Grabbarna delar en stund för sig själva, och går bland annat igenom de möjliga (troliga?) vinnarna under helgens alla tävlingar.