Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 17, 2019

Firma A och A svarar på frågor om allt om livet, träning, vin, och golf. Alex får även bekänna färg om vilka känslor han egentligen hyser för sin roddmaskin.