Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 2, 2018

Förebyggande träning, mental ohälsa och maximal träningsmängd är bara några av de frågor som avverkas när två av de mest kompetenta vi känner låses in i samma rum.