Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 14, 2018

Alex & Andreas går igenom allt som händer under helgen i Kistamässan den 20-21 oktober.