Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 8, 2018

Avskalat och realistiskt när värdparet A & A påminns om hur Tyngre började och den resa som därmed genomförts.