Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jun 6, 2018

Skador, rehab och behandlingsmetoder avverkas med kirurgisk skärpa. Kan vi även få höra kapsågen ljuda, måntro?

  • 0:26:32 - Daniel in
  • 1:45:33 - Daniel ut