Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 30, 2018

Bröderna Fummel gör sitt yttersta för att undvika alltför utlämnande svar på inkomna frågor. Det vankas frågestund.