Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 9, 2018

Styrkelyftets egen Zlatan(a) skrider in och lägger landet rätt. Om att träna styrkelyft på diet, om att googla "Mac & Cheese” två timmar per dag, och om den mentala uppladdningen inför VM.

  • 0:04:53 - Isabella in
  • 1:27:36 - Isabella ut