Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 25, 2018

Avenyns skarpaste kombination av hjärna och fysik är tillbaka. Nu som medlem i team Tyngre, och dessutom (eventuellt) i startgroparna till en ny tävlingssatsning.

  • 00:19:07 Kristin in
  • 01:02:30 Kristin ut