Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 24, 2018

Kärt återseende när Kenny ”Strävan” Dahlström gästar podden. Bakgrund, träning, kost och läsarfrågor betas av så gott det går (utan den nyblivne föräldern Andreas den här gången).