Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 24, 2017

Läkaren och psykiatrikern Anders Hansen är tillbaka! Den här gången högaktuell med boken Fördel ADHD, där han hjälper oss att förstå att vi alla har någon grad av bokstavsdiagnos, och att den i vissa fall kan ses som en tillgång.

  • 00:08:35 – Gäst in
  • 01:05:33 – Gäst ut