Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 12, 2017

Utlämnande när Brita & Kalle berättar om Vasaloppet och det efterföljande hatet. Vi hinner också prata om Britas & Kalles förhållande till träning, om Kalles nya bok och om Britas marklyftssatsning. Essa närvarar dessutom fullt ut.