Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 1, 2017

Ännu en gång drabbar värdarna samman med frågvisa lyssnare. Allt från favoritstäder, önskelåtar och nya proteinsmaker till specifika marklyftstekniker.