Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 2, 2016

Ännu ett bubbligt och talangfattigt avsnitt där Alex och Andreas besvarar dina frågor.