Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 21, 2022

Killarna tar vid där de slutade senast och fortsätter besvara inkomna frågor.