Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 17, 2022

Herrar A & A sammanstrålar för att besvara en första del av inkomna frågor. Träningsrutiner, SSM och Andreas syn på barnantal är några av de som avhandlas.