Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 31, 2022

Från hårdsparkande elitatlet via Handels till Gladiatorerna vidare till att leda program som Lyxfällan. Magda Kowalczyk rör om och hon gör det med en inspirerande pondus som alltid når ända fram. Semester i Tyngre – med Magdalena Kowalczyk!