Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 15, 2021

Härligt snack om den rena och oförfalskade kärleken till hemorten och dess hjältar, samt om forskningsläget kring matvanor och social samvaro.

  • 0:12:23 - Nicklas in
  • 1:35:52 - Nicklas ut