Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 28, 2021

Herrar A & A svarar på inkomna frågor. Bland annat om Highland Games, om styrkelyft, om golfsving, om rödvin och om herrarna firar sina respektive jular.