Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Nov 17, 2021

Magnus ”Jycken” Cedenblad berättar allt om sin pågående utbildning, om sin coaching-verksamhet och inte minst sina allra bästa tips för att få en golfklubba att färdas 120 meter.

  • 0:08:00 - "Jycken" in
  • 1:10:55 - "Jycken" ut