Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

May 27, 2015

Alex & Andreas ägnar en god stund åt att orientera sig bland självklara blindskär och grynnor. Trots det behandlas ämnen som styrka, diet, armmått, sångförmågor och en hel del där till. 102 minuter högkvalitativt snicksnack.