Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Sep 19, 2021

Klassatleten Linn Blomberg berättar om sin väg mot SM i Wellness Fitness. Bra snack om både förväntningar, krav, besvikelser och segrarnas belöning.

  • 0:08:02 - Linn in
  • 0:44:48 - Linn ut