Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Aug 18, 2021

Med beslutsamhet och ödmjuk självklarhet satsar MP-atleten mot ännu ett SM. Målet sticker han inte under stol med: det ör guld som gäller. Hör honom berätta om hur allt började och hur olika byten av gym fick honom att verkligen komma hem.

  • 0:11:52 - Marcus in
  • 0:58:22 - Marcus ut