Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Feb 14, 2021

Mutationer, vaccinationer och de långtgående effekterna av Coronapandemin. Jacob Gudiol berättar om den senaste utvecklingen.

  • 0:04:39 - Jacob in
  • 1:29:50 - Jacob ut