Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 31, 2021

Om mellanchefer, om bekräftelse, om hur träningen kan vara ett svar på livets ständiga jakt på kickar och belöning. Clara Fröberg adderar värdefulla perspektiv och tankar på det mesta.

  • 0:07:38 - Clara in
  • 1:25:45 - Clara ut