Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 27, 2021

Demonrösten och fysiofenomenet Wille Valkeaoja hjälper Firma A&A att förstå hemligheten bakom lyckade konditionssatsningar.

  • 0:13:10 - Wille in
  • 1:26:19 - Wille ut