Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jan 20, 2021

Fullt frågebatteri med tillhörande svar från herrar A & A. Bakverk, benövningar, kroppsideal och vad som saknats mest under pandemin är några av ämnena som behandlas.