Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Dec 27, 2020

Om året som gått, om Olympia, men också om trender, tisdagstips och framtiden.

  • 0:10:34 - Jonathan in
  • 1:15:02 - Jonathan ut