Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 25, 2020

Späckad frågebatalj om champagne, pizza, 1 rep-max, Italien vs Spanien, relationer och lite av varje.