Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Mar 18, 2015

Andreas och Alex snackar träning ute på vägarna någonstans i Sverige. Med sig i baksätet har de Josef Eriksson.