Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 30, 2019

Alex & Andreas pratar om ursprunget till Tyngre Classic och vilka vägar som fört oss till där vi är idag. Dessutom får vi höra lite om ambitionen och planerna för genomförandet.