Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Oct 20, 2019

Herrar A & A gör sitt yttersta för att denna gång besvara samtliga frågor, och faktiskt – de lyckas!