Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Radio snackas det om styrketräning. Punkt. Värdar är Alex Danielsson och Andreas Guiance.

Jul 21, 2019

Var byggning och fitness bättre förr? Dietade man annorlunda och tränade man annorlunda? Hade man ett annat mindset? Det är några av de frågor som dryftas tillsammans med det sannolikt bästa och mest erfarna vi har: Lissan & Johnny Grape och Carina Isaksson.

  • 0:08:23 - Lissan, Carina & Johnny in
  • 1:00:44 - Lissan, Carina & Johnny ut